Gizlilik Politikası

Değerli kullanıcılarımız, Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Intense” veya “biz”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu nedenle, işbu Gizlilik Politikası’nı (‘Politika’), Intense olarak web sitemiz www.intense.com.tr (“Site”) üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında Sitemizi ziyaret eden  kullanıcılarımızı mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

Bu web sitesini ziyaret etmekle işbu Politika’da belirtilen şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

1. Politika’nın Kapsamı

Intense olarak, web sitemize erişiminiz esnasında işlediğimiz verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır. Intense tarafından yönetilmeyen bir sitede bize ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

2. Kişisel Verilerin Korunması

Intense web sitesini kullanmanız durumunda, site ziyaret kaydının tutulması, üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, talep ettiğiniz ürün/hizmetlerin temini ve ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi çeşitli süreçler bakımından ad-soyad, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, talep bilgileri gibi belirli bilgileriniz toplanmaktadır. Ayrıca web sitesi üzerinden çerezler aracılığıyla veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

Intense tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri Kanunda sayılan genel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu genel ilkeler şu şekildedir:

Kişisel verilerini siz değerli kullanıcılarınız tarafından istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulması gibi amaçlar doğrultusunda kullanıyoruz. Bu amaçlar aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere şu şekilde detaylandırılabilir:

İnternet sitesi üzerinden sağlandınız bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişiler veya depolama faaliyetleri çerçevesinde yurt dışındaki sunuculara aktarılabilecektir. Bununla birlikte yasal yükümlülükler çerçevesinde bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar  ile de paylaşılabilir.

Intense, Kullanıcı’nın web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek şirket içi performans ölçme ve değerlendirmelerde kullanabilir.

Intense tarafından işbu Politika dışında verilerin işlenmesi, güvenliği, gizliliği vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler de belirlenmiş olabilir. Bu nedenle diğer hukuki metinleri de incelemeniz tavsiye edilir. 

KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca hangi tür kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırladığımız Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Politika’mızı ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. 

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası 

Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri Kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. 

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. 

4. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Bilgiler 

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Bu vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. 

5. Kredi Kartı Güvenliği

Şirketimiz, web sitesi üzerinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır.

Intense uluslararsı güvenlik standartlarına uygun olarak PAYTR ödeme altyapısını kullanmaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Ayrıca kredi kartı verileri bakımından Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları uygulanarak güvenlik önlemleri alınmaktadır. Intense kredi kartı bilgilerinin sistemlerinde muhafaza etmemektedir.

Intense, bu önlemlere ek olarak ödeme aşamasında sepet tutarı, ürün türü, kartın ilk defa kullanılma durumu, daha önce işlemin 3D Secure Güvenli Ödeme ile yapılıp yapılmadığı, adres değişikliği gibi parametreler ve risk durumunu dikkate alarak 3D Secure kontrolünün yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Böylece hızlı ve güvenli bir ödeme sunularak kullanıcı deneyimi arttırılmaktadır. 3D Güvenli Ödeme; internet üzerinden yapılan kredi ve banka kartı işlemleri için ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmış protokoldur. Bu protokolde alışveriş yapan kişi www.intense.com.tr üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemini gerçekleştirmek için seçimini yaptığında kredi kartına tanımlı olan telefon numarasına ilgili banka tarafından bir şifre gönderilir. Gönderilen bu şifre tek kullanımlıktır ve bu nedenle başka bir zamanda kullanılamaz. İşlem ancak kişi bankadan cep telefonuna gelen kodu girdiğinde onaylanır. 

Kullanıcı, web sitesinde kullandığı kartın kendisine ait olduğunu ya da kartı kullandırılmaya yetkili olduğunu taahhüt eder. Kartın usulsüz ya da yetkisiz kullanımı kapsamında Intense’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Sitemiz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz. Intense, söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.  

Intense; kredi kartı ve hesap bilgilerinizi ya da şifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMS’ler göndermemektedir. Bu sebeple Intense ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. 

7. Sorumluluk

Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu bilgilerin gerçeğe uygun olarak şirketimizle paylaşılması ve bir değişiklik olması halinde Kullanıcı tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler Kullanıcı tarafından internet sitesi üzerinden dilediği zaman değiştirilebilir. Kullanıcı tarafından Şirketimize bir başkası adına bilgi sağlandığında Kullanıcı, bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri Intense ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu veya bu konuda yetkilendirildiğini taahhüt eder.

Intense, www.intense.com.tr web sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, Intense web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (örneğin kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Politika’nın Güncellenmesi 

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir. 

Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın 

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi;