Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatı ile Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Intense”)’ne ait web sitesi www.intense.com.tr (“Web Sitesi”) ve hizmetlerinin kullanımı sırasında 6609 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak veri işleme faaliyetine ilişkin olarak Web Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni’ni okudum.

İşbu Açık Rıza Metni’ni onaylamam halinde Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere kişisel verilerin belirtilen işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak yurt dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini anladım.

İşbu Açık Rıza Metnini onaylamam durumunda aydınlatma metninde belirtildiği şekilde Kullancı Hesap (kimlik) bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri ve Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin verilerimin KVKK m. 9 uyarınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sunulan hizmet kalitesinin ve hizmet sürekliliğinin sağlanabileceği yurt içi alternatiflerinin olmaması nedeniyle, Intense’in teknoloji alanındaki veri merkezi/bulut hizmetleri altyapısı tedarikçileri olan Amerika/Florida menşeli The Constant Company, LLC, Diğer Hizmet Alınan Sunucu Adları (“Veri İşleyenler”) tarafından sağlanan/kullanıma sunulan programlara ve/veya sistemlere; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebileceğini ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabileceğini anladım.  

Yukarıda anılan Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktarılan kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını anladım.

Kişisel verilerimin yurt dışına aktarımına ilişkin açık rızamı dilediğim zaman [email protected]  veya Intense KEP Adresine yazarak geri çekebileceğimi anladım. 

Aydınlatma Metni’ni ve işbu metni okudum, anladım ve herhangi bir baskı altında kalmadan ve açık bir şekilde özgür irademle onaylıyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.9 uyarınca kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve işbu metinde belirtilen şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatı ile Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Intense”)’ne ait web sitesi www.intense.com.tr (“Web Sitesi”) ve hizmetlerinin kullanımı sırasında 6609 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak veri işleme faaliyetine ilişkin olarak Web Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni’ni okudum.

İşbu Açık Rıza Metni’ni onaylamam halinde Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere kişisel verilerin belirtilen işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenebileceğini anladım.

İşbu Açık Rıza Metnini onaylamam durumunda aydınlatma metninde belirtildiği şekilde Intense ile paylaştığım Kullanıcı Hesap (kimlik) bilgilerim, İletişim Bilgilerim, Müşteri İşlem Bilgilerim, İşlem Güvenliği Bilgilerim ve kredi kartı bilgilerim dahil olmak üzere Finansal  Bilgileriminin işleneceğini anladım. Anılan kişisel verilerim rıza göstererek Intense üyesi olmam halinde; bana özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerimin takip edilerek kullanıcı deneyimimi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Intense’e ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Intense’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Intense’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tarafımla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK m. 5/1 uyarınca vereceğim açık rızaya dayanarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında Intense’in  iş ilişkisi içerisinde olduğu yurt içindeki üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla ve tedarikçileriyle paylaşılabilecektir. Bununla birlikte ek olarak kredi kartı bilgilerimin, alışveriş deneyimimin kolaylaştırılması amacıyla Intense tarafından işlenebileceğini anladım, ve bu verimin işlenmesini kabul ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin açık rızamı dilediğim zaman [email protected]  veya Intense KEP Adresine yazarak geri çekebileceğimi anladım. 

Aydınlatma Metni’ni ve işbu metni okudum, anladım ve onaylıyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5 uyarınca kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve işbu metinde belirtilen şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine izin ve açık rıza veriyorum.