Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (‘Intense’)  olarak www.intense.com.tr adresindeki internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Bu Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni (‘Politika’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘Kanun’) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlu sıfatı ile Intense tarafından hazırlanmıştır.

Bu Politika’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.intense.com.tr  internet sitesinin (“site”) işletilmesi sırasında kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen, Site kullanıcılar/üyeleri/ziyaretçilerine (“veri sahibi/ilgili kişi”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki diğer çerez türleri için kullanıcıların açık rızası alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirme imkanı sağlanmaktadır.

Çerez Yönetim Paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilirsiniz. Çerez Yönetim Paneli üzerinden, Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm diğer çerezler için ‘açık’ ya da ‘kapalı’ seçenekleri ile tercihinizi belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Intense, çerezler aracılılığıyla topladığı verileri www.intense.com.tr adresinde yer alan Intense kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme doğrultusunda kullanır. Intense’in cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınız aracılığıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Ancak bu durumda www.intense.com.tr adresinin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

Intense olarak gerekli gördüğümüz durumlarda sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Aydınlatma metni üzerinde yapılan değişiklikler sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

1. Çerez Nedir ve Çerezler Nasıl Veri Toplar?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza bırakılan bir tür küçük boyutlu tanımlama dosyalarıdır. Çerezler, kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına imkan tanır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer.

İnternet sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır. Çerezler vasıtasıyla veriler otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Çerezler, kullanım ömürlerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır.

Oturum çerezleri, kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sitesinden ayrıldığı zaman veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi’nde hedef ve izleme çerezleri kullanılabilir. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. İşbu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri Kanunun 5. maddesi kapsamında veri işleme şartı olarak açık rızanıza dayanır. 

Kalıcı çerezler ise kullanım ömürleri boyunca cihazınızda depolanır ve kullanım ömrü sonunda silinir. Bu tür çerezler, internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamaya yarar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından (birinci taraf çerezleri olarak adlandırılır) ya da üçüncü taraflar tarafından (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) oluşturulabilir. Kalıcı çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri bakımından Kanun’un 5. maddesi kapsamında ‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’ şartına dayanmaktayız.

Çerezler aynı zamanda sahipliklerine göre ikiye ayrılır.

Birinci taraf çerezler, doğrudan ziyaret edilen web sitesi yani Intense tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler ise Intense ile işbirliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Kullanım amaçlarına göre çerezler ise teknik/zorunlu çerezler, analiz ve performans çerezleri, fonksiyonellik çerezleri ve pazarlama/hedefleme çerezleri olarak dörde ayrılır.

2. Çerezler Hangi Verileri Toplar?

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

3. Çerez Kullanımının Amaçları, Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Intense olarak, www.intense.com.tr web sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Çerezler, güvenliğin sağlanması, internet sitemizi ziyaretinizin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda  özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 8. maddeleri doğrultusunda gerekli olan hallerde açık rızanız ile, diğer durumlarda ise anılan maddelerde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işlemenin amacı ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin aktarılacağı kişiler ve yurt dışına aktarılması bakımından açık rızanıza başvurulacaktır.

Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda internet sitemizde kullanılan çerez kategorileri ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına yer verilmiştir.

WordPress

Functional

Kullanım

WordPress için website development kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Functional

İsim
Sona erme
persistent
Fonksiyon
Store user preferences
İsim
Sona erme
session
Fonksiyon
Store browser details
İsim
Sona erme
persistent
Fonksiyon
Store user preferences
İsim
Sona erme
1 year
Fonksiyon
Store user preferences
İsim
Sona erme
session
Fonksiyon
Read if cookies can be placed
İsim
Sona erme
persistent
Fonksiyon
Store logged in users

WooCommerce

Functional

Kullanım

WooCommerce için webshop management kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Functional

İsim
Sona erme
session
Fonksiyon
Store items in shopping cart
İsim
Sona erme
session
Fonksiyon
Store items in shopping cart
İsim
Sona erme
1 day
Fonksiyon
Store items in shopping cart
İsim
Sona erme
session
Fonksiyon
Store performed actions on the website

Google Ads Optimization

Marketing

Kullanım

Google Ads Optimization için showing advertisements kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Daha fazla bilgi için lütfen Google Ads Optimization Gizlilik Bildirimi'i okuyun.

Marketing

İsim
Sona erme
3 months
Fonksiyon
Store and track visits across websites
İsim
Sona erme
1 month
Fonksiyon
Provide ad delivery or retargeting

Google various services

Functional

Kullanım

Google various services için website development kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Daha fazla bilgi için lütfen Google various services Gizlilik Bildirimi'i okuyun.

Functional

İsim
Sona erme
persistent
Fonksiyon
Store cookie consent preferences

Google Adsense

Marketing

Kullanım

Google Adsense için showing advertisements kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Daha fazla bilgi için lütfen Google Adsense Gizlilik Bildirimi'i okuyun.

Marketing

İsim
Sona erme
persistent
Fonksiyon
Store and track conversions
İsim
Sona erme
persistent
Fonksiyon
Provide ad delivery or retargeting

AutomateWoo

Preferences, Functional

Kullanım

AutomateWoo için marketing automation (automated email marketing) kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Preferences

İsim
Sona erme
various
Fonksiyon
Store and track interaction

Functional

İsim
Sona erme
session
Fonksiyon
Store time of visit

Google Analytics

Statistics

Kullanım

Google Analytics için website statistics kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Daha fazla bilgi için lütfen Google Analytics Gizlilik Bildirimi'i okuyun.

Statistics

İsim
Sona erme
2 years
Fonksiyon
Store and count pageviews
İsim
Sona erme
1 year
Fonksiyon
Store and count pageviews

Sourcebuster JS

Statistics

Kullanım

Sourcebuster JS için visitor tracking kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Statistics

İsim
Sona erme
6 months
Fonksiyon
İsim
Sona erme
6 months
Fonksiyon
İsim
Sona erme
6 months
Fonksiyon
Store browser details
İsim
Sona erme
6 months
Fonksiyon
İsim
Sona erme
Fonksiyon

Burst Statistics

Statistics (anonymous)

Kullanım

Burst Statistics için website statistics kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Statistics (anonymous)

İsim
Sona erme
1 month
Fonksiyon
Store and track interaction

Automattic

Statistics

Kullanım

Automattic için website development kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Daha fazla bilgi için lütfen Automattic Gizlilik Bildirimi'i okuyun.

Statistics

İsim
Sona erme
30 minutes
Fonksiyon
Provide functions across pages

Wordfence

Functional

Kullanım

Wordfence için security and fraud prevention kullanıyoruz. Daha fazla oku

Veri paylaşımı

Daha fazla bilgi için lütfen Wordfence Gizlilik Bildirimi'i okuyun.

Functional

İsim
Sona erme
1 day
Fonksiyon
Read to determine if the user is logged in

Jetpack

Statistics

Kullanım

Veri paylaşımı

Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Statistics

İsim
Sona erme
1 year
Fonksiyon
Store referrer ID's

Çeşitli

Statistics

Kullanım

Veri paylaşımı

Veri paylaşımı soruşturma aşamasında

Amaç soruşturma bekliyor

İsim
goog:cached:topics
Sona erme
Fonksiyon
İsim
_wpm_order_ids
Sona erme
Fonksiyon
İsim
customer-effort-score-exit-page
Sona erme
Fonksiyon
İsim
WP_DATA_USER_570
Sona erme
Fonksiyon
İsim
__fluentsupport_data
Sona erme
Fonksiyon
İsim
o-copyPasteStorage-expiration
Sona erme
Fonksiyon
İsim
o-copyPasteStorage-version
Sona erme
Fonksiyon
İsim
marketplace_redesign_2023_last_shown_date
Sona erme
Fonksiyon
İsim
NRBA_SESSION
Sona erme
Fonksiyon
İsim
jobIdBeingProcessed
Sona erme
Fonksiyon
İsim
Sona erme
Fonksiyon
İsim
burst_datatable_columns_pages
Sona erme
Fonksiyon
İsim
burst_datatable_columns_referrers
Sona erme
Fonksiyon
İsim
groundhogg-lead-source
Sona erme
Fonksiyon
İsim
groundhogg-tracking
Sona erme
Fonksiyon
İsim
groundhogg-page-visits
Sona erme
Fonksiyon
İsim
holler-page-views
Sona erme
Fonksiyon
İsim
cmplz_functional
Sona erme
365 gün
Fonksiyon
İsim
cmplz_statistics
Sona erme
365 gün
Fonksiyon
İsim
cmplz_preferences
Sona erme
365 gün
Fonksiyon
İsim
cmplz_marketing
Sona erme
365 gün
Fonksiyon
İsim
cmplz_banner-status
Sona erme
365 gün
Fonksiyon
İsim
cmplz_consented_services
Sona erme
365 gün
Fonksiyon
İsim
cmplz_policy_id
Sona erme
365 gün
Fonksiyon

Statistics

İsim
Sona erme
6 months
Fonksiyon
İsim
Sona erme
6 months
Fonksiyon
 1. Teknik/Zorunlu Çerezler
  İnternet sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri Kanun’un 5. maddesi kapsamında ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ veya ‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’ nedenine dayanmaktadır.
 2. Analiz ve Performans Çerezleri
  Analiz çerezleri kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen ekranlar/bağlantılar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri Kanun’un 5. maddesi kapsamında açık rızanız alınmak suretiyle işlenmektedir.
 3. Fonksiyonellik Çerezleri
  Intense’in ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak Intense, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlayabilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda Site’nin bazı bölümleri kullanılamayabilir, Site’nin sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir, Site’nin tercihlerini hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılamaması ya da gösterilememesine neden olabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri Kanun’un 5. maddesi kapsamında açık rızanız alınmak suretiyle işlenmektedir.
 4. Pazarlama/Hedefleme Çerezleri
  Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması ve pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetlerinin hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerine ilişkin olduğu durumlarda Kanun’un 5. maddesi kapsamında veri işleme şartı olarak açık rızanıza dayanmaktayız.

  Ayrıca ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz, Intense’in ürün ve hizmetlerinden özel avantajlarla faydalanmanız için genel ve sizlere özelleştirilerek sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmektedir.

  Üçüncü taraf çerezler için hizmet alınan firmaların bir kısmı yurtdışında yerleşik olup, söz konusu çerezlerin kullanımı durumunda bazı kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor olacaktır. Bu nedenle çerez tercihlerinizin sorulduğu kısımda, ilgili çerezlerin kullanımı ve bu kapsamda verilerinizin yurtdışına aktarımı için rızanız sorulmaktadır. Eğer söz konusu çerezlerin kullanılmasını ve bu doğrultuda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasını istemiyorsanız, lütfen çerezlerin kullanımına izin vermeyin.

4. Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlar Aktarılabilir?

Intense, Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni Kapsamındaki kişisel verilerini yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde doğrudan ve dolaylı olarak hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarabilir. Hizmet alınan sunucuların yurt dışında olmasından dolayı kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasından önce Kanun’un 9. maddesi uyarınca açık rızanıza başvurulur.

Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, Intense hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile yurt içinde yer alan hizmet sağlayıcılarına, Kanunun 5. maddesindeki ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ hukuki nedenine dayanarak aktarılabilir.

Ayrıca kişisel verileriniz, analiz ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcı Google, LinkedIn, Meta aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak gerekli teknik ve idari tedbirler ile sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır.

İnternet sitemizde sizlere sunulan çerez yönetiminin teknoloji alanındaki tedarikçiler tarafından sağlanan programlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle çerezlerin kullanımına ilişkin açık rıza vermeniz halinde tüm çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz yurt dışında yer alan teknolojik altyapı tedarikçilerine aktarılacaktır. Yine bu kapsamda tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak gerekli teknik ve idari tedbirler ile sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermek istememeniz halinde çerez yönetim aracı üzerinden rızalarınızı yönetebilirsiniz.

5. Çerezler Nasıl Engellenir?

Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Sitenin bir kısım veya tüm fonksiyonlarından yararlanılması mümkün olmayabilir. Sitenin işlerliği için zorunlu olan bazı çerezlerin (örneğin teknik çerezler) engellenmesi ise mümkün değildir. Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında aşağıda kullanmış olduğunuz tarayıcınıza özgü yöntemleri kullanabilirsiniz.

6. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi

iletebilirsiniz. Bu kanalları kullanarak şirketimiz ile iletişime geçmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve detaylı bilgilere Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i üzerinden ulaşabilirsiniz.


Son güncellenme tarihi: 27 Mayıs 2024